Práce asistentky mistra mořírny

9.1.2024

Asistentka neboli pravá ruka mistra mořírny byla zřízena v naší firmě od roku 2022 z důvodu navýšení zakázek a administrativní činnosti na mořírně a brzy se stala neocenitelným prvkem našeho provozu. 

Naše asistentka zvládá širokou škálu úkolů, vyřizuje běžnou administrativní agendu, jako je zadávání a editace objednávek na základě podkladů od techniků a mistra, vystavuje dodací listy pro dopravce, vytváří podklady k fakturaci a komunikuje se zákazníky ohledně expedice jejich zakázky. Pracuje s naším informačním systémem Abra a dokáže v některých činnostech zastoupit mistra při jeho nepřítomnosti, což nám umožňuje udržovat plynulý chod zakázek i při jeho absenci.

Kontroluje nejen přijaté objednávky, ale i koordinuje a předává informace mezi provozy. Snaží se, aby průběh zakázky byl zpracován v co nejkratší dobu podle technických podmínek provedení prací naší firmy.

Celkově lze konstatovat, že role asistentky v mořírně se stala těžko nahraditelnou součástí pro efektivní řízení administrativních procesů a zajištění plynulého průběhu zakázek.

Máte zkušenosti s podobnými rolemi ve vaší firmě? Podělte se o své názory a zkušenosti. 

Přečtěte si také