Posilování měkkých dovedností díky podpoře odborného vzdělávání našich zaměstnanců

21.6.2023

V naší firmě jsme vždy kladli důraz na důležitost neustálého rozvoje našich zaměstnanců. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, který je financován prostřednictvím dotací Úřadu práce. Naše společnost se rozhodla využít této skvělé příležitosti k posílení měkkých dovedností našich zaměstnanců a zlepšení komunikačních schopností v rámci firemního prostředí.

Celé školení v rámci tohoto projektu je rozděleno do pěti oblastí, z nichž jsme v červnu prozatím absolvovali školení komunikace a vedení lidí. V září nás čeká další blok týkající se oblastí hodnocení a motivace pracovníků, týmové spolupráce, time a stress managementu.

V rámci školení komunikace se naši zaměstnanci naučili různé techniky a strategie efektivní komunikace nejen v rámci celého týmu, ale i s klienty společnosti. Bylo nám představeno důležité umění aktivního naslouchání, které je klíčové pro porozumění potřebám a očekáváním našich zákazníků. Kromě toho jsme se dozvěděli o významu jasných a strukturovaných sdělení, která minimalizují možnost nedorozumění a zlepšují produktivitu našich pracovních procesů.

Druhá část školení se zaměřila na rozvoj dovednosti vedení lidí. Bylo nám představeno mnoho technik, které nám pomohou lépe vést naše týmy a inspirovat zaměstnance k dosažení nejlepších výsledků. Tato část školení nás naučila efektivně delegovat úkoly, poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a rozvíjet potenciál našich zaměstnanců prostřednictvím motivace a podpory.

Jsme rádi, že máme možnost zapojit se do takovýchto projektů. Naše iniciativa nám umožňuje zvyšovat profesionální kvalifikaci našich zaměstnanců a posunout tak úroveň našich služeb o kus dál. Věříme, že naše rozhodnutí zapojit se do tohoto projektu přinese dlouhodobé benefity i pro naše zaměstnance. Jsme odhodlaní nadále investovat do rozvoje našich zaměstnanců a poskytnout jim nejlepší podporu při jejich profesním růstu.

 

 

Přečtěte si také