TRYSKÁNÍ NEREZOVÝCH POVRCHŮ KOVŮ BALOTINOU NEBO KORUNDEM

Jedná se o povrchovou úpravu, při které dochází k tryskání povrchu jemnými keramickými nebo skleněnými kuličkami. Výsledkem je jednotný povrch sametového vzhledu. Tato povrchová úprava se používá stále častěji v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Zajišťuje však pouze pohledovou povrchovou úpravu, nikoliv antikorozní. V případě požadavku na antikorozní úpravu je nutné tryskání kombinovat i s mořením.

Pro provádění těchto prací disponujeme 3 tryskacími komorami o délkách 18 000 mm, 14 000 mm a 11 000 mm. Další dva rozměry jsou limitovány světlou výškou a šířkou vrat 5 000 mm. 

Manipulace  je v celém areálu zajištěna systémem 8 mostových jeřábů o nosnostech 20 nebo 10 tun. V prostorách před tryskacími boxy jde konkrétně o 20tunový jeřáb jehož nosnost je rozdělena na 2 kočky. Haly jsou také propojeny systém kolejí. V případě nutnosti zajistíme pro manipulaci externí jeřáb. 

Balení je možné provést jakýkoliv způsobem podle potřeb zákazníka.