Speciální služby: Balení Extra

21.7.2021

Že naše společnost provádí moření a pasivaci, tryskání nebo prodej mořicích přípravků již víte. Rádi bychom vás touto cestou informovali o dalších nadstandardních službách, které našim zákazníkům v rámci provádění povrchových úprav nabízíme. Proto vzniká tento seriál, kde vám v každém díle představíme a přiblížíme jednu nabízenou službu.

Průchod zakázky výrobou

Jako firma jsme si vědomi, že se nacházíme téměř na konci řetězce výroby vašich dílů z nerezové oceli. Chápeme tedy, že je pro vás důležité od nás výrobek dostat nejen perfektně vymořený, ale také ve stavu vhodném pro šetrnou manipulaci a dopravu, zakrytý nebo zabalený dle vašich představ. Na tyto požadavky jsme mysleli již při projekci nového provozu pro provádění moření a pasivace. Provoz je rozdělen na tři části: příjem materiálu, mořírny a expedice.

Přijímací hala má svého předáka, zodpovídá za správné označení zakázky, eviduje objem přijatého materiálu, počty palet, beden nebo košů. V této hale má svou kancelář také mistr mořírny a technik tohoto provozu. Ti dále uvolňují zakázky do výroby. Tento proces zahrnuje přiřazení příslušného technologického postupu, koordinace termínů zakázek a rozdělení práce pro dělníky provozu.

Zboží dále putuje do prostorů mořírny, kde proběhnou požadované úkony a materiál se přesouvá do poslední haly, expediční.

Vzhledem k velikosti provozu jsme dospěli k názoru, že dokončovací práce, sušení a balení dílů bude provedeno kvalitněji, když se těmto činnostem budou věnovat vybraní pracovníci po celou dobu a tato skupina bude provozně oddělená od skupiny mořičů. Expediční hala má proto vlastní tým pracovníků, předáka a pracovníka kontroly jakosti. Všichni společně odpovídají za zabalení a expedici výrobků dle vašich požadavků.

Základní balení

Pokud zákazník nemá speciální požadavky na zacházení s díly a jejich balení, je u výrobků provedeno základní balení. Pro upřesnění a transparentnost nabízených služeb je tento způsob popsán v technických podmínkách provedení prací, které jsou dostupné na našich webových stránkách v sekci ke stažení. Základní balení znamená použití čistého balícího materiálu jako podkladu na paletu, do bedny apod. Dále uložení dílů na paletu nebo do bedny, jejich páskování k paletě a případně překrytí celé palety nebo bedny čistou PE folií. Tento způsob balení je již zahrnut v ceně moření. Pokud jsou vaše palety, přípravky a bedny označeny názvem firmy, vrátíme vám zboží vždy se stejným přepravním materiálem.

Základní balení

Balení Extra

Protože velice dobře chápeme, jaké jsou v určitých oblastech průmyslu v dnešní době nároky na vzhled výrobků, které si u nás necháváte mořit a pasivovat, je náš expediční tým připravený provést jakýkoliv nadstandardní způsob balení. Za příplatek je tedy možné objednat balení EXTRA. To znamená, že každý díl je zabalený samostatně, nebo jsou jednotlivé vrstvy dílů od sebe horizontálně odděleny kartonem. Rovněž díly v každé vrstvě jsou od sebe odděleny kartonem nebo folií. Abychom o vašem požadavku věděli, je nutné způsob balení konzultovat s našimi techniky a také své přání uvést do objednávky.

Extra balení

Extra balení

Věříme, že budete s touto službou spokojení, těšíme se na spolupráci a přejeme hodně úspěchů do druhé poloviny letošního roku.

Za technickou kancelář Ing. Richard Kalný.

Přečtěte si také