Novinka v našem provozu: špičkový XRF spektrometr pro přesné měření složení ocelí a slitin

13.1.2022

V FK System dbáme na neustálou inovaci a rozvoj. V zájmu zvýšení kvality našich služeb jsme nově zakoupili ruční XRF spektrometr. Kromě interních analýz jej také nabízíme k použití pro naše zákazníky. K čemu všeho spektrometr slouží a jakým způsobem je potřeba připravit povrch, na který bude použit? To a mnohem více rozebíráme v našem článku.

Rychlá a přesná analýza i na nerovných površích

XRF analyzátor VANTA VCR je nejmodernější ruční ED-XRF spektrometr, který provádí rychlé a přesné analýzy prvkového chemického složení kovů, slitin a dalších materiálů v prvkovém rozsahu Mg-U.

Lze ho použít pro stanovení prvkového složení nerezových i uhlíkových ocelí a slitin, ale také např. slitin hliníku, hořčíku a mědi. Měření je velmi přesné a rychlé. Díky konstrukci přístroje a doplňkové výbavě je možné měřit i nerovné nebo velmi malé vzorky (špony).

Práce ve dvou režimech

Spektrometr nejčastěji pracuje ve dvou režimech. V režimu „nejlepší shody“ přístroj sám přiřadí k měřenému materiálu odpovídající jakost, případně nabídne alternativy s největší shodou prvkového složení.

V porovnávacím režimu pak lze přímo zadat požadovanou jakost materiálu – přístroj následně zobrazí naměřené hodnoty v rámci limitů jakosti, včetně případných odchylek.

Jak připravit měřený povrch?

Pro spolehlivé a opakovatelné měření je nutné měřený povrch připravit. Ideální je jeho obroušení; pokud není obroušení možné, je nutné jej alespoň očistit od hrubých nečistot a otřít acetonem nebo lihem. Pokud chcete analyzovat křemík, nepoužívejte brusivo na bázi karbidu křemíku.

Spektrometr lze využít pro stanovení jakosti neznámého materiálu, případně pro ověření, zda výrobek splňuje požadovanou normu. Měření je možné provést jak u dílů dodaných do naší mořírny, tak také u zákazníka. Po provedeném měření lze také vystavit protokol se zobrazením naměřených hodnot, případně i srovnání s normou.

Ceník prací spektrometrem lze na vyžádání získat na e-mailu richard.kalny@fksystem.cz.

Přečtěte si také