Moření a pasivace u zákazníka na montáži

Tímto způsobem se moří a pasivují díly, které není možné kvůli jejich rozměrům, hmotnosti, konstrukci nebo pevnému ukotvení převážet do mořírny. Práce provádíme na mobilním mořicím pracovišti. Součástí poskytovaných služeb je i zachycení a ekologická likvidace odpadních vod. Pro provádění prací máme zajištěna veškerá povolení, schválení, certifikáty a autorizace.

Pro tyto práce neexistuje žádné rozměrové ani hmotnostní omezení.

Obrázek níže zobrazuje moření a pasivaci na montáži.