Prečo je neutralizačná stanica dôležitá?

19.2.2024

V oblasti povrchových úprav nerezovej ocele je pre nás kľúčové nielen dosiahnuť vysokú kvalitu, ale zároveň minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie. V tomto smere využívame vlastnú neutralizačnú stanicu, ktorá slúži na neutralizáciu oplachových vôd po morení a pasivácii nerezovej ocele.

Prečo je neutralizačná stanica dôležitá? ♻️

Morenie nerezovej ocele môže generovať odpadové vody s kyslým pH a obsahom ťažkých kovov, čo si vyžaduje efektívnu úpravu znečistenej vody pred vypúšťaním do životného prostredia. Na neutralizáciu zároveň využívame tie najšetrnejšie spôsoby neutralizácie, a to je použitie dostupných prírodných surovín ako je vápno. Prírodné vápno je bezpečné, ekologické a účinné v neutralizácii kyslých látok. Pri správnom dávkovaní je schopné stabilizovať pH oplachových vôd, čo je jeden z kľúčových aspektov v samotnom neutralizačnom procese. Vápno sa vyrába z prírodne dostupnej horniny vápenca, a výrobný proces tejto suroviny je sám o sebe veľmi jednoduchý a šetrný. Využitie vápna teda pomáha minimalizovať ekologický dopad celého procesu neutralizácie.

Sme pripravení podporovať priemyselné procesy, ktoré spájajú kvalitu s ohľaduplnosťou k životnému prostrediu.