Predaj neutralizačných pást

K dispozícii máme tiež neutralizačné pasty, ktoré slúžia na neutralizáciu moriacej pasty obsahujúcej kyselinu fluorovodíkovou, používané na morenie legovaných antikoróznych ocelí, ako napr. Antox 3 D, Antox 71 E a Antox 71 E Extra.