Morenie a pasivácia uhlíkových ocelí

Táto úprava je vykonávaná ponorom do moriaceho kúpeľa.
Pre morenie je k dispozícii nasledujúca vaňa:

Dĺžka (mm)  hĺbka (mm)  šírka (mm)     počet 
17 000  2 000   2 000 1 vana

Manipulácia  pri morení je zaistená systémom 8 mostových žeriavov o nosnostiach 20 alebo 10 ton. Pre ľahšiu manipuláciu je u vybraných žeriavov nosnosť rozdelená na 2 mačky. Haly sú tiež prepojené systémom koľají, ktoré sú v priestoroch morenia nerezové.

Balenie je možné vykonať akýmkoľvek spôsobom podľa potrieb zákazníka.

Ekológia:  Pre zaistenie ekologickej likvidácie a kompletného dohľadu nad týmto procesom slúži nová moderná neutralizačná stanica. Vnútorné prostredie je upravované špeciálnym systémom vzduchotechniky s absorbérmi kyslých výparov, ktorý prepiera odvádzaný vzduch z priestorov moriarní.