Morenie a pasivácia u zákazníka na montáži

Týmto spôsobom sa morí a pasivujú diely, ktoré nie je možné kvôli ich rozmerom, hmotnosti, konštrukcii alebo pevnému ukotvenie prevážať do moriarne. Práce vykonávame na mobilnom mořicím pracovisku. Súčasťou poskytovaných služieb je aj zachytenie a ekologická likvidácia odpadových vôd. Pre realizáciu prác máme zaistená všetky povolenia, schválenia, certifikáty a autorizácie.

Pre tieto práce neexistuje žiadne rozmerové ani hmotnostné obmedzenia.

Obrázok nižšie zobrazuje morenie a pasiváciu na montáži.