Tryskanie nerezových povrchov kovov balotinou alebo korundom

Ide o povrchovú úpravu, pri ktorej dochádza k tryskaniu povrchu jemnými keramickými alebo sklenenými guľôčkami. Výsledkom je jednotný povrch zamatového vzhľadu. Táto povrchová úprava sa používa čoraz častejšie v najrôznejších odvetviach priemyslu. Zaisťuje však iba pohľadovú povrchovú úpravu, nie antikoróznu. V prípade požiadavky na antikoróznu úpravu je nutné tryskanie kombinovať aj s morením.

Na realizáciu týchto prác disponujeme 3 tryskacími komorami  o dĺžkach 18 000 mm, 14 000 mm a 11 000 mm. Ďalšie dva rozmery sú limitované svetlou výškou a šírkou brány 5 000 mm.

Manipulácia je v celom areáli zaistená systémom 8 mostových žeriavov o nosnostiach 20 alebo 10 ton. V priestoroch pred tryskacími boxami ide konkrétne o 20 tonový žeriav, ktorého nosnosť je rozdelená na 2 mačky. Haly sú tiež prepojené systémom koľají. V prípade nutnosti zaistíme pre manipuláciu externý žeriav.

Balenie je možné vykonať akýmkoľvek spôsobom podľa potrieb zákazníka.