Odborný výskum v spolupráci s VŠCHT

20.2.2024

Aký konkrétny vplyv má morenie a pasivácia na odolnosť nerezových materiálov? Ktoré veličiny vstupujú do chemického procesu a ako ovplyvňujú výsledný technologický postup? Aký je rozdiel medzi morením a pasiváciou? Čo nám hovoria súčasné normy a prečo je v nich taký zmätok? Aký zvoliť postup pri morení a pasivácii pokročilých materiálov, medzi ktoré patria napríklad superaustenity, superduplexy alebo niklové zliatiny?

Tieto otázky sme si začali už vlani pokladať s kolegami z VŠCHT, Václavom Šeflom a Tomášom Proškom v rámci trojročného výskumného projektu. Štúdia má za úlohu popísať existujúce poznatky a normy, vytvoriť matematické a štatistické modely správania materiálov v chemických kúpeľoch, pripraviť receptúry v laboratórnom prostredí, overiť postupy vo výrobnej praxi a podrobiť všetky výsledky rozsiahlej odbornej diskusii.

Od celého projektu si sľubujeme skutočne veľa. Dá nám priestor detailne pochopiť chemickú stránku vykonávaných procesov. Pripraví podklady pre návrhy zmien noriem a postupov. Dá nám výsledky, prezentovateľné ako pre laikov (jednoduché vysvetlenie prínosu morenia a pasivácie), tak aj pre odborníkov, ktorí si chcú v problematike rozšíriť obzory. Predovšetkým nám ale odpovie na otázky ohľadom čistenia a pasivácie pokročilých duplexových ocelí. Pokiaľ sa naozaj jedná o materiály budúcnosti, chceme byť na ich povrchovú úpravu perfektne pripravení!