Morenie a pasivácia u nás v Brne

Podrobné dôvody nutnosti vykonávania morenia a pasivácie legovaných antikoróznych ocelí sú uvedené v článku Morenie a pasivácia - konečná povrchová úprava legovaných antikoróznych ocelí.

MORENIE A pasivácia antikoróznej ocele v brnenskej moriarni

Morenie je možné vykonávať ponorom do moriacich kúpeľov alebo postrekom, rovnakým spôsobom možno vykonávať aj následnú pasiváciu. V prípade potreby zabezpečíme aj odmastenie dielov a prípravu povrchu na ponor do kúpeľa.

Pro morenie ponorom do kúpele sú k dispozícii nasledujúce vane:

Dĺžka (mm)   hĺbka (mm)    šírka (mm)     počet 
12 500     2 000 2 000 1 vana
10 000 3 000 2 000 1 vana
10 000  2 000 2 000 2 vany

Ďalej je k dispozícii vaňa na oplach namorených dielov s rozmermi:

Dĺžka (mm)   hĺbka (mm)    šírka (mm)     počet 
10 000     2 000 2 000 1 vana

A vaňa s pasivačným roztokom s rozmermi:

Dĺžka (mm)   hĺbka (mm)    šírka (mm)     počet 
10 000     2 000 2 000 1 vana

Ďalej je k dispozícii niekoľko menších vaní.

Postrekom sa moria diely, ktoré kvôli veľkým rozmerom, nevhodnému tvaru, konštrukčným detailom alebo kombinácii materiálov nemožno moriť ponorom. Limitný je rozmer brán, ktoré sú široké 5 000 mm a vysoké 5 000 mm. Postrekový box má dĺžku 20 000 mm, šírku 8 000 mm a výšku 8 000 mm.

Manipulácia pri morení je zaistená systémom 8 mostových žeriavov o nosnostiach 20 alebo 10 ton. Pre ľahšiu manipuláciu je u vybraných žeriavov nosnosť rozdelená na 2 mačky. Haly sú tiež prepojené systémom koľají, ktoré sú v priestoroch morenia nerezové.;

Balenie je možné vykonať akýmkoľvek spôsobom podľa potrieb zákazníka..

Ekológia:  Pre zaistenie ekologickej likvidácie a kompletného dohľadu nad týmto procesom slúži nová moderná neutralizačná stanica. Vnútorné prostredie je upravované špeciálnym systémom vzduchotechniky s absorbérmi kyslých výparov, ktorý prepiera odvádzaný vzduch z priestorov moriarní.