Ceny moriacich prípravkov stále držíme!

30.3.2022

Máme pre Vás dobrú správu. Aj napriek stále sa zvyšujúcim vstupným nákladom, vyšším nákupným cenám a zložitej situácii na trhu s energiami sme sa rozhodli pre rok 2022 nezvyšovať ceny žiadnych z nami ponúkaných moriacich a pasivačných prípravkov. Súčasťou našej novej prevádzky sú tiež rozšírené skladové priestory a školiace miestnosti. Všetky podrobné informácie nájdete na našich webových stránkach v záložke Predaj.

Cenová ponuka na mieru

Okrem toho, že pre tento rok držíme súčasnú cenovú hladinu, ponúkame našim zákazníkom aj dodatočné zľavy. Ide napríklad o zľavu 5 % pri jednorazovom odbere prípravkov nad 100 kg, výrazné zľavy pre predajcov alebo individuálne ponuky pre dlhodobú spoluprácu s odberateľmi. Neváhajte nám zaslať nezáväzný dopyt napríklad na e-mailovú adresu richard.kalny@fksystem.cz. Ďalšie kontakty nájdete v našej záložke Kontakty.

Ponúkaný sortiment

Kompletnú ponuku našich moriacich prípravkov nájdete tu.

Moriace gély

Ponúkame širokú škálu moriacich gélov s bežným, zosilneným aj veľmi silným účinkom. Moriace gély sa používajú k odstráneniu starej poškodenej pasívnej vrstvy, cudzích oxidov, zvarových okovín a nábehových farieb, oterov a náletu uhlíkovej ocele, stôp po manipulácii a poškodení po tepelnom alebo mechanickom spracovaní plôch aj zvarov v jednej pracovnej operácii. Zaistí kovovo čistý vzhľad povrchu.

Moriace pasty

V našej ponuke nájdete moriace pasty Antox pre antikorózne legovanie ocele. K dispozícii máme aj špeciálnu pastu na lesklé a brúsené povrchy. Moriace pasty slúžia k odstráneniu zvarových okovín a nábehových farieb, starej poškodenej pasívnej vrstvy, oterov a náletu uhlíkovej ocele, cudzích oxidov a stôp po manipulácii.

Moriaci kúpeľ

Moriaci kúpeľ využijete na odstránenie zvarových okovín a nábehových farieb, oterov a náletu uhlíkovej ocele, starej poškodenej pasívnej vrstvy, cudzích oxidov, stôp po manipulácii a poškodení po tepelnom alebo mechanickom spracovaní plôch aj zvarov v jednej pracovnej operácii ponorom do kúpeľa. Zaistí kovovo čistý vzhľad povrchu.

Pasivačné prostriedky

Ponúkame pasivačné prostriedky pre rýchle vytvorenie silnej pasívnej vrstvy na morenom povrchu legovanej antikoróznej ocele. Zaistí kovovo čistý vzhľad povrchu.

Doplnkový sortiment

Okrem vyššie spomenutých prípravkov predávame aj čistiaci roztok a moriace prípravky na hliník, konzervačný prostriedok, neutralizačnú pastu a aplikačné a ochranné pomôcky.

Podmienky predaja

Dôležité je upozornenie, že väčšina z ponúkaných prostriedkov je klasifikovaná ako toxické látky a je nutné dodržiavať predpísané zaobchádzanie. Pre nakladanie s týmito prípravkami je povinnosťou mať zabezpečenú tzv. osobu odborne spôsobilú, čiže osobu alebo viac osôb s patričným vzdelaním či pravidelným školením. Tieto prípravky je možné predať iba fyzickým osobám podnikajúcim alebo právnickým osobám. Osobu odborne spôsobilú je nutné mať v zamestnaneckom alebo zmluvnom pomere.

FK systém ponúka zaistenie tejto služby formou Zmluvy o dielo a preškolením všetkých zamestnancov podľa požiadaviek zákona. Cena školenia je 3 990 Kč a je nutné ho vykonávať každé 2 roky. Vystavenie zmluvy o nakladaní s nebezpečnými látkami stojí 1 000 Kč na jedno IČO. Školenie je možné vykonať v sídle našej firmy v Brne-Řečkoviciach alebo u zákazníka. Pri školení u zákazníka je účtovaný poplatok 15 Kč/km cesty.

Prečítajte si tiež