New in our operation: state-of-the-art XRF spectrometer for precise measurement of steel and alloy composition

30.11.0001

V spoločnosti FK System sa zaväzujeme k neustálym inováciám a vývoju. S cieľom zvýšiť kvalitu našich služieb sme nedávno zakúpili ručný spektrometer XRF. Okrem interných analýz ho ponúkame aj na použitie našim zákazníkom. Na aký účel je spektrometer určený a ako je potrebné pripraviť povrch, na ktorom sa bude používať? O tom a o mnohých ďalších veciach píšeme v našom článku.

Rýchla a presná analýza aj na nerovnom povrchu

Analyzátor VANTA VCR XRF je najmodernejší ručný spektrometer ED-XRF, ktorý vykonáva rýchle a presné analýzy chemického zloženia prvkov kovov, zliatin a iných materiálov v rozsahu prvkov Mg-U.

Môže sa použiť na stanovenie prvkového zloženia nehrdzavejúcich a uhlíkových ocelí a zliatin, ale napríklad aj zliatin hliníka, horčíka a medi. Meranie je veľmi presné a rýchle. Vďaka konštrukcii prístroja a doplnkovému vybaveniu možno merať aj nerovnomerné alebo veľmi malé vzorky (špičky).

Práca v dvoch režimoch

Spektrometer najčastejšie pracuje v dvoch režimoch. V režime "najlepšej zhody" prístroj sám priradí meranému materiálu príslušnú triedu alebo ponúkne alternatívy s najvyššou zhodou prvkového zloženia.

V režime porovnávania možno potom priamo zadať požadovanú kvalitu materiálu - prístroj potom zobrazí namerané hodnoty v rámci limitov kvality vrátane prípadných odchýlok.

Ako pripraviť meraný povrch?

Pre spoľahlivé a opakovateľné merania je potrebné pripraviť meraný povrch. V ideálnom prípade by sa mal zbrúsiť; ak to nie je možné, mal by sa aspoň očistiť od hrubých nečistôt a utrieť acetónom alebo alkoholom. Ak chcete analyzovať kremík, nepoužívajte brúsivo z karbidu kremíka.

Spektrometer možno použiť na určenie kvality neznámeho materiálu alebo na overenie, či výrobok spĺňa požadovanú normu. Merania sa môžu vykonávať na dieloch dodaných do našej moriarne, ako aj na mieste u zákazníka. Po vykonaní meraní je možné vystaviť aj protokol, v ktorom sa uvedú namerané hodnoty a v prípade potreby sa porovnajú s normou.

Cenník prác na spektrometri môžete získať na požiadanie e-mailom na adrese richard.kalny@fksystem.cz.

Prečítajte si tiež