História

Rodinnú firmu založil v roku 1989 František Kalný. Najprv prevádzkoval činnosť popri svojom hlavnom zamestnaní. V roku 1992 ukončil zamestnanecký pomer a plne sa začal venovať firme fungujúcej na právnej forme fyzickej osoby. Z počiatku zamestnával iba niekoľko pracovníkov a spolu realizovali vykonávanie povrchových úprav montážnym spôsobom pomocou mobilných pracovísk. Ešte za štúdií začali vo firme pracovať obaja synovia. Od roku 1993 Ing. Petr Kalný a od roku 1997 Ing. Pavel Kalný.

V roku 1994 nastal prudký rozvoj a firma zaujala vedúce postavenie na českom trhu v oblasti morenia a pasivácie legovaných antikoróznych ocelí a neustálym rozširovaním kapacít a inovácií technológií si toto postavenie upevňuje. V roku 1996 spoločnosť získala výhradné zastúpenie a distribučné práva pre ČR a SR k moriacim prostriedkom značky ANTOX. K pôvodnému zameraniu firmy, vykonávaniu povrchových úprav na montážach, pribúdajú činnosti vykonávané vo vlastných prevádzkach v Brne. Od roku 1997 morenie legovaných antikoróznych aj bežných uhlíkových ocelí a od roku 1998 tryskanie nerezových povrchov balotinou.

Ako záruka kvality poskytovaných služieb je v roku 1997 zaregistrovaná ochranná známka FK system. Začiatkom roku 2002 sa firma sťahuje do vlastného areálu v Modřicích, kde je okrem technickej kancelárie tiež sklad moriacich prípravkov zn. ANTOX a pracovisko pre tryskanie nerezových povrchov.

K 1. 1. 2006 sa firma transformovala na spoločnosť s.r.o. a od polovice roku 2007, kedy odchádza zakladateľ firmy František Kalný do čiastočného dôchodku, funguje pod marketingovo vhodnejším názvom FK system - povrchové úpravy, s.r.o.

Firma dlhodobo smerovala k vysnívanému cieľu. Vybudovanie moderného areálu pre poskytovanie služieb v oblasti povrchových úprav. Príprava a plánovanie trvalo vyše 3 roky. Intenzívne sa na projekte začalo pracovať v rokoch 2016 a 2017. Začiatkom roku 2018 prebehlo výberové konanie na dodávateľa stavby a technológií. Vlastné stavebné práce sa začali v júni 2018 a stavba bola dokončená v septembri 2019. V októbri toho istého roku bola začatá skúšobná prevádzka a v marci 2020 prebehla úspešná kolaudácia.

Tým sa zavŕšila 30-ročná cesta od založenia firmy prakticky z ničoho, iba s odbornými znalosťami, cieľavedomosťou a túžbou niečo dokázať, až po súčasný stav. Teda bezchybne fungujúcu modernú firmu s vlastným špičkovým technickým a technologickým zázemím, umožňujúcim dosahovať maximálnu kvalitu práce, prakticky neobmedzenou kapacitou a pracovnými podmienkami spĺňajúcimi najprísnejšie kritériá.

Vďaka tímu nadšených a odborne zdatných zamestnancov na všetkých pozíciách hľadíme aj do budúcna s veľkým optimizmom. Je zabezpečené aj pokračovanie rodinnej tradície. Vo firme pracuje už tretia generácia - Ing. Richard Kalný.