Audity zákazníkov

21.9.2022

Ako firma zakladajúca si na vysokej kvalite našich služieb ponúkame zákazníkom spracovanie materiálov vo veľkom množstve vyhotovení. Tieto procesy vyplývajú z našich dlhoročných skúseností a znalostí.

Ak si u nás zákazník praje urobiť audit, je to prínosom pre obe strany. Zoznámi sa s procesmi, ktoré sa u nás používajú a prehĺbi si znalosť v oblasti povrchových úprav materiálov.

Spoločne si prejdeme každý krok toku dielov vo firme od samostatného zaslania objednávky k nám do firmy, následného zaradenia do procesu a spracovania materiálu, až po výstupnú kontrolu a expedíciu.

Počas auditu zákazníka zoznámime s technologickými postupmi a systémom riadenia výroby a kvality. Zároveň má možnosť nazrieť do všetkých priestorov výrobného objektu a konzultovať jednotlivé požiadavky s vedúcimi pracovníkmi všetkých úsekov.

Počas posledného roka sme prešli s kladným výsledkom auditmi niekoľkých firiem:

  • ŠKODA JS a.s (jadrová energetika)
  • ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. (komponenty pre železničnú dopravu a stavebníctvo)
  • Workpress Aviation (letecký priemysel)
  • ML Produktion, s.r.o. (energetika)