Moření a pasivace vnitřního povrchu nádrží a výměníků pro chlazení hélia - ve Švédsku

5.8.2022

Naše firma provádí jako jediná v ČR a SR službu moření a pasivace přímo u zákazníka nebo na montáži pomocí mobilního mořícího pracoviště, včetně zachycení a ekologické likvidace oplachových vod. Jsme držiteli veškerých potřebných oprávnění, rozhodnutí a certifikátů pro provádění prací tímto způsobem. Realizujeme standardní moření a pasivaci nádrží, konstrukcí, potrubních systémů a svařenců, ale i speciální práce k dosažení kyslíkové čistoty nebo čistoty pro farmaceutický průmysl.

V červnu 2022 jsme prováděli práce pro firmy Centrum výzkumu Řež, s.r.o. a Nuvia, s.r.o. v areálu budovaného výzkumného centra European Spallation Source (ESS) ve Švédsku. Jednalo se o moření a pasivaci vnitřního povrchu nádrží a výměníků pro chlazení hélia.

Moření cirkulací se používá nejčastěji při čištění výměníků nebo nádrží již instalovaných v rámci větší technologie, kdy není možná jejich demontáž nebo kdy technologii nelze odstavit na delší dobu. Standardně se moření a pasivace s proplachem vodou provádí po každém kroku, poslední proplach se provádí demivodou až do dosažení neutrálního pH – postup je tedy vhodný také pro potravinářské provozy. Je důležité, aby se celý prostor nádrže nebo výměníku dal kompletně odvzdušnit a odvodnit. V opačném případě může docházet ke vzniku vzduchových bublin nebo k nedokonalému vypláchnutí mořicích přípravků, což má za následek sníženou kvalitu prací, a také může být ovlivněno následné použití mořeného dílu.

Areál ESS je unikátní stavba, jediná svého druhu na světě. Jelikož jde o vědecký objekt, je na prvním místě bezpečnost všech pracovníků. Před zahájením prací bylo nutné připravit celou řadu dokumentů, předpisů a plánů, přímo na stavbě se pak musela dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Pracovníci ESS byli mile překvapeni provedením prací, během nichž nedocházelo k úkapům ani k nadměrnému zápachu; pro nás je však tento postup standardem. Protože se jedná o výzkumné centrum, byl důraz kladen i na vysokou kvalitu. Každá nádrž byla po dokončení prací důkladně prohlédnuta pomocí endoskopu kontrolory ESS – předání proběhlo hladce a bez reklamací.

Po technické stránce pro nás tento projekt nebyl nijak výjimečný. Ověřili jsme si však, že dokážeme zakázky tohoto typu zvládnout i po stránce logistiky, dokumentace i komunikace.