Politika kvality

FK SYSTEM - ÚPRAVY POVRCHOV S. R. O..

1. Spokojnosť zákazníkov je predpokladom k prosperite. Splnenie oprávnených prianí zákazníkov je hlavným zmyslom našej práce..
2. Strategickým cieľom majiteľov a všetkých zamestnancov FK system - povrchové úpravy s.r.o. je neustále zlepšovanie všetkých procesov a celého systému manažérstva kvality.
3. Prvoradou požiadavkou pri výbere dodávateľov je kvalita ich dodávok.
4. Predpokladom kvality produktov, úspechov a kultúry firmy sú motivovaní a zodpovední pracovníci.
5. Každý spolupracovník prispieva na svojom pracovisku k realizácii našich cieľov kvality.
6. Dohodnuté termíny musia byť bezpodmienečne splnené.
7. Dosiahnutie našich cieľov v akosti je dôležitou úlohou riadenia. Pri posudzovaní výkonnosti všetkých spolupracovníkov má kvalita práce zvláštnu váhu.
8. Vysoké kvality našej práce nemožno dosiahnuť bez poriadku a čistoty na všetkých pracoviskách. Tieto základné prvky kvality budú majitelia firmy vyžadovať od všetkých spolupracovníkov.
9. Kvalita produktov pri ohľaduplnom správaní spoločnosti k životnému prostrediu je podmienená zodpovedajúcou kvalitou všetkých procesov.
10. Ochrana životného prostredia je vzhľadom k používaným technológiám prioritou pre všetkých zamestnancov firmy.

V Brne dňa 11. 6. 2020