Čistenie, morenie a pasivácia vnútorných povrchov potrubných rozvodov

Špeciálne povrchové úpravy kovov.V rámci vykonávania špeciálnych povrchových úprav ponúkame tieto služby:

  • Odmastenie, morenie a pasivácia na kyslíkovú čistotu
  • Odmastenie, morenie a pasivácia na čistotu pre farmaceutický priemysel
  • Čistenie povrchov pre špeciálne médiá

V rámci týchto služieb sa väčšinou jedná o čistenie, morenie a pasiváciu vnútorných povrchov potrubných rozvodov, výmenníkov a nádrží.

Tieto povrchové úpravy vykonávame ako na jednotlivých komponentoch (potrubia, tvarovky, nádrže) ponorom v našej moriarni v Brne, tak aj na kompletovaných potrubných celkoch u zákazníka alebo na montáži cirkuláciou pomocou mobilného pracoviska. Tieto práce realizujeme tak na nerezových, ako aj na bežných uhlíkových oceliach..