Politika ochrany životního prostředí

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
FK SYSTEM – POVRCHOVÉ ÚPRAVY S. R. O.

1. Ochrana životního prostředí je vzhledem k používaným technologiím prioritou pro všechny zaměstnance naší firmy.
2. Zavazujeme se k dodržování veškerých zákonů o ochraně životního prostředí a nařízení, která jsou pro nás platná.
3. Všechny naše procesy řídíme s cílem trvale udržitelného rozvoje, snižování množství produkovaných odpadů, spotřeby energií a pitné vody, snižování znečištění produkovaných odpadních vod a emisí do ovzduší.
4. Snažíme se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí zaváděním nových technologií šetrných k životnímu prostředí.
5. Zapojujeme se do prevence rizik a znečištění, aby se zabránilo možným nouzovým situacím, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí.
6. Podporujeme a motivujeme své zaměstnance, aby identifikovali možná rizika a při každé příležitosti usilovali o zlepšení ekologické výkonnosti a hospodaření s odpady na svých pracovištích.
7. Prvořadým zájmem vedení společnosti je, aby každý zaměstnanec tuto politiku správně pochopil a povinností každého zaměstnance je tuto politiku a tyto cíle plnit a podporovat.

V Brně dne 11. 6. 2020