Politika kvality

FK SYSTEM – POVRCHOVÉ ÚPRAVY S. R. O.

1. Spokojenost zákazníků je předpokladem k prosperitě. Splnění oprávněných přání zákazníků je hlavním smyslem naší práce.
2. Strategickým cílem majitelů a všech zaměstnanců FK system – povrchové úpravy s. r. o. je neustálé zlepšování všech procesů a celého systému managementu kvality.
3. Prvořadým požadavkem při výběru dodavatelů je kvalita jejich dodávek.
4. Předpokladem kvality produktů, úspěchů a kultury firmy jsou motivovaní a odpovědní pracovníci.
5. Každý spolupracovník přispívá na svém pracovišti k uskutečňování našich cílů kvality.
6. Dohodnuté termíny musí být bezpodmínečně splněny.
7. Dosažení našich cílů v jakosti je důležitým úkolem řízení. Při posuzování výkonnosti všech spolupracovníků má kvalita práce zvláštní váhu.
8. Vysoké kvality naší práce nelze dosáhnout bez pořádku a čistoty na všech pracovištích. Tyto základní prvky kvality budou majitelé firmy vyžadovat od všech spolupracovníků.
9. Kvalita produktů při ohleduplném chování společnosti k životnímu prostředí je podmíněna odpovídající kvalitou všech procesů.
10. Ochrana životního prostředí je vzhledem k používaným technologiím prioritou pro všechny zaměstnance firmy. 

V Brně dne 11. 6. 2020