Historie

Rodinnou firmu založil v roce 1989 František Kalný. Nejprve provozoval činnost vedle svého hlavního zaměstnání. V roce 1992 ukončil zaměstnanecký poměr a plně se začal věnovat firmě fungující na právní formě fyzické osoby. Z počátku zaměstnával pouze několik pracovníků a spolu realizovali provádění povrchových úprav montážním způsobem pomocí mobilních pracovišť. Ještě za studií začali ve firmě pracovat oba synové. Od roku 1993 Ing. Petr Kalný a od roku 1997 Ing. Pavel Kalný.

V roce 1994 nastal prudký rozvoj a firma zaujala vedoucí postavení na českém trhu v oblasti moření a pasivace legovaných antikorozních ocelí a neustálým rozšiřováním kapacit a inovací technologií si toto postavení upevňuje. V roce 1996 společnost získala výhradní zastoupení a distribuční práva pro ČR a SR k mořícím prostředkům značky ANTOX. K původnímu zaměření firmy, provádění povrchových úprav na montážích, přibývají činnosti prováděné ve vlastních provozovnách v Brně. Od roku 1997 moření legovaných antikorozních i běžných uhlíkových ocelí a od roku 1998 tryskání nerezových povrchů balotinou. 

Jako záruka kvality poskytovaných služeb je v roce 1997 zaregistrována ochranná známka FK system. Počátkem roku 2002 se firma stěhuje do vlastního areálu v Modřicích, kde je mimo technické kanceláře také sklad mořících přípravků zn. ANTOX a pracoviště pro tryskání nerezových povrchů.

K 1. 1. 2006 byla firma transformována na společnost s. r. o. a od poloviny roku 2007, kdy odchází zakladatel firmy František Kalný do částečného důchodu, funguje pod marketingově vhodnějším názvem FK system – povrchové úpravy, s.r.o. 

Firma dlouhodobě směřovala k vysněnému cíli. Vybudování moderního areálu pro poskytování služeb v oblasti povrchových úprav. Příprava a plánování trvalo přes 3 roky. Intenzivně se na projektu začalo pracovat v letech 2016 a 2017. Počátkem roku 2018 proběhla výběrová řízení na dodavatele stavby a technologií. Vlastní stavební práce byly zahájeny v červnu 2018 a stavba byla dokončena v září 2019. V říjnu téhož roku byl zahájený zkušební provoz a v březnu 2020 proběhla úspěšná kolaudace.

Tím se završila 30letá cesta od založení firmy prakticky z ničeho, pouze s odbornými znalostmi, cílevědomostí a touhou něco dokázat, až po současný stav. Tedy bezvadně fungující moderní firmu s vlastním špičkovým technickým a technologickým zázemím, umožňujícím dosahovat maximální kvalitu práce, prakticky neomezenou kapacitou a pracovními podmínkami splňujícími nejpřísnější kritéria.

Díky týmu nadšených a odborně zdatných zaměstnanců na všech pozicích hledíme také do budoucna s velkým optimismem. Je zajištěno i pokračování rodinné tradice. Ve firmě pracuje již třetí generace – Ing. Richard Kalný.