Download

Material safety data sheets

Publications

Terms of cooperation with our company

Technical conditions of work execution 

 

Logo

Logo in JPG format
Download

Grant programs

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (PDF)
(Operational Program Enterprise and Innovation for Competitiveness)
n. p. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/000

Výzkum a vývoj předúprav z hlediska optimalizace chemického čištění ocelí pro velkorozměrové potrubí (PDF)
(Research and development of pretreatments in terms of optimizing chemical cleaning of steels for large-scale pipelines)