Jedná se především o návrhy technologických postupů pro provádění povrchových úprav,   technický dozor při provádění povrchových úprav apod.

Tyto služby poskytujeme ve zjednodušené formě pro naše zákazníky a odběratele zdarma.

Dále nabízíme návrhy protikorozních ochran, zajištění autorizované osoby pro nakládání s toxickými a vysoce toxickými látkami apod.