Podrobné důvody nutnosti provádění moření a pasivace legovaných antikorozních ocelí jsou uvedené v článku „Moření  a pasivace – konečná povrchová úprava legovaných antikorozních ocelí“

Moření a pasivace v mořírně v Brně

Moření je možné provádět ponorem do mořících lázní nebo postřikem, stejným způsobem lze provádět i následnou pasivaci. Firma také zajišťuje odmaštění a přípravu povrchu na ponor do lázně.

Pro moření ponorem do lázně jsou k dispozici následující vany:

délka (mm)    hloubka (mm)    šířka (mm)     počet 
12 500     2 000 2 000 1 vana
10 000 3 000 2 000 1 vana
10 000  2 000 2 000 2 vany

 

Dále je k dispozici vana na oplach vymořených dílů a vana s pasivačním roztokem o rozměrech:

délka (mm)    hloubka (mm)    šířka (mm)     počet 
10 000     2 000 2 000 1 vana

 

Postřikem se moří díly, které kvůli velkým rozměrům, nevhodnému tvaru, konstrukčním detailům nebo kombinaci materiálu nelze mořit ponorem. Limitní je rozměr vrat, které jsou široké 5 000 mm a vysoké 5 000 mm. Postřikový box má pak délku 20 000 mm, šířku 8 000 mm a výšku 8 000 mm

Manipulace při moření je zajištěna systémem 8 mostových jeřábů o nosnostech 20 nebo 10 tun. Pro snažší manipulaci je u vybraných jeřábů nosnost rozdělena na 2 kočky. Haly jsou také protkány systém kolejí, které jsou v prostorech moření nerezové. 

Balení je možné provést jakýkoliv způsobem podle potřeb zákazníka.

Ekologie: Pro zajištění ekologické likvidace a kompletního dozoru nad tímto procesem byla zřízena nová moderní neutralizační stanice. Vnitřní protředí je upravováno speciálním systémem vzduchotechniky s absorbéry kyselých výparů, které propírají odváděný vzduch z prostorů moříren. 

P1010029w

Vymořená sestava

 

Moření a pasivace na montáži a u zákazníka

Tímto způsobem se moří a pasivují díly, které není možné kvůli svým rozměrům, hmotnosti, konstrukci nebo pevnému ukotvení převážet do mořírny. Práce provádíme na mobilním mořicím pracovišti. Součástí poskytovaných služeb je i zachycení a ekologická likvidace odpadních vod. Pro provádění prací máme zajištěna veškerá povolení, schválení, certifikáty a autorizace.

Pro tyto práce neexistuje žádné rozměrové ani hmotnostní omezení.

moreni a pasivace na montazi

Moření a pasivace na montáži