Podrobné důvody nutnosti provádění moření a pasivace legovaných antikorozních ocelí jsou uvedené v článku „Moření  a pasivace – konečná povrchová úprava legovaných antikorozních ocelí“

Moření a pasivace v mořírně v Brně

Moření je možné provádět ponorem do mořících lázní nebo postřikem, stejným způsobem lze provádět i následnou pasivaci. Firma také zajišťuje odmaštění a přípravu povrchu na ponor do lázně.

Pro moření ponorem do lázně jsou k dispozici následující vany:

délka (mm)    hloubka (mm)    šířka (mm)     počet 
10 000     2 500 1 900 1 vana
10 000 1 800 1 500 1 vana
10 000  1 000 1 000 2 vany

 

Dále je k dispozici několik menších van.

Postřikem se moří díly, které kvůli velkým rozměrům, nevhodnému tvaru, konstrukčním detailům nebo kombinaci materiálu nelze mořit ponorem. Limitní je rozměr vrat, které jsou široké 4 000 mm a vysoké 3 800 mm.

Manipulace při moření je zajištěna dvěma mostovými jeřáby o nosnosti 5 000 kg. Manipulaci při nakládání dílů zajišťuje mostový jeřáb o nosnosti 35 000 kg a vysokozdvižný vozík o nosnosti 3 500 kg.

Balení je možné provést jakýkoliv způsobem podle potřeb zákazníka.

vymorena sestava

Vymořená sestava

 

Moření a pasivace na montáži a u zákazníka

Tímto způsobem se moří a pasivují díly, které není možné kvůli svým rozměrům, hmotnosti, konstrukci nebo pevnému ukotvení převážet do mořírny. Práce provádíme na mobilním mořicím pracovišti. Součástí poskytovaných služeb je i zachycení a ekologická likvidace odpadních vod. Pro provádění prací máme zajištěna veškerá povolení, schválení, certifikáty a autorizace.

Pro tyto práce neexistuje žádné rozměrové ani hmotnostní omezení.

moreni a pasivace na montazi

Moření a pasivace na montáži