Moření a pasivace v mořírně v Brně - Moření je možné provádět ponorem do mořících lázní nebo postřikem, stejným způsobem lze provádět i následnou pasivaci. Firma také zajišťuje odmaštění a přípravu povrchu na ponor do lázně.

Moření a pasivace na montáži a u zákazníka - Tímto způsobem se moří a pasivují díly, které není možné kvůli svým rozměrům, hmotnosti, konstrukci nebo pevnému ukotvení převážet do mořírny. Práce provádíme na mobilním mořicím pracovišti. Součástí poskytovaných služeb je i zachycení a ekologická likvidace odpadních vod. Pro provádění prací máme zajištěna veškerá povolení, schválení, certifikáty a autorizace.

Jedná se o povrchovou úpravu, při které dochází k tryskání povrchu jemnými keramickými nebo skleněnými kuličkami. Výsledkem je jednotný povrch sametového vzhledu. Tato povrchová úprava se používá stále častěji    v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Zajišťuje však pouze pohledovou povrchovou úpravu, nikoliv antikorozní. V případě požadavku na antikorozní úpravu je nutné tryskání kombinovat i s mořením.

Moření a pasivace potrubních rozvodů a trubkových aparátů.

Při moření během devadesátých let minulého století naše firma vyzkoušela cca 10 různých značek mořících přípravků. Jako nejkvalitnější přípravky na trhu se nakonec ukázaly mořicí gely, pasty a lázně značky ANTOX od švýcarské firmy Chemetall. Poté, co jsme začali tyto prostředky odebírat ve velkém, nám výrobce nabídl výhradní zastoupení a distributorství pro ČR a SR.

Tato úprava je prováděna ponorem do mořicí lázně.

V naší mořírně v Brně i na montážích a u zákazníka provádíme chemické čištění hliníku, mědi a případně i dalších kovů.

Tyto práce provádíme v našich provozovnách v Brně.

Jedná se především o návrhy technologických postupů pro provádění povrchových úprav,   technický dozor při provádění povrchových úprav apod.

Tyto služby poskytujeme ve zjednodušené formě pro naše zákazníky a odběratele zdarma.

Dále nabízíme návrhy protikorozních ochran, zajištění autorizované osoby pro nakládání s toxickými a vysoce toxickými látkami apod.