Zpracování a balení zboží - jak postupujeme?

1.3.2023

Cílem každého námi prováděného technologického postupu je optimalizovat výsledný produkt s ohledem na náklady prováděného procesu. Z toho důvodu provádíme v naší mořírně veškeré práce v několika režimech, které se liší ve způsobu kontroly, manipulace s díly a balení. Tyto postupy lze provádět pro všechny typy konstrukcí, jakosti materiálů, technologické postupy s ohledem na složení mořicí lázně, délku moření, teplotu lázní apod. V tomto článku jsme pro vás připravili přehledný soupis nabízených režimů prováděných prací v mořírně nerezových ocelí.

Pokud zákazník nespecifikuje požadovanou službu v objednávce, řídíme se vždy předpokladem, že požaduje díly zpracovat a zabalit tak, jak je předal do naší výroby. Jsou-li díly volně uložené na paletách nebo v bednách, provedeme práce v režimu Moření. Tento režim zahrnuje použití čistého balícího materiálu jako podkladu na paletu, do bedny apod. Dále uložení dílů na paletu nebo do bedny, jejich páskování k paletě a případně překrytí celé palety nebo bedny čistou PE folií. Tento režim je vhodný pro neobrobené díly, odlitky, polotovary a nepohledové součásti. Je potřeba myslet na skutečnost, že v procesu moření i při následné manipulaci a přepravě může dojít k drobným dotekům jednotlivých dílů s mořícím zařízením či vzájemně mezi sebou.

Vznik případných drobných otěrů, škrábanců nebo stínů v tomto případě není považován za vadu. Kvůli této skutečnosti je základní režim Moření nevhodný pro pohledové a obrobené plochy nebo díly náchylné k poškození.

 

Pokud jsou díly dodány separátně, vzájemně se nedotýkají nebo jsou jejich části chráněny jiným způsobem, provedeme práce v režimu Moření + Balení EXTRA. Při tomto režimu je každý díl balen tak,  aby při expedici nedocházelo k vzájemným dotykům mezi sebou. Balení tak chrání díly především při přepravě, v mořírně jsou ovšem zpracovávány hromadně. Tento režim není vhodný pro pohledové a obrobené plochy nebo díly náchylné k poškození.

V případě, že do výroby přijmeme zakázku, u které je každý díl zabalený zvlášť (do miralonu, bublinkové fólie, apod., zakázku zpracováváme ve Speciálním režimu. Tento režim zvolíme také vždy, pokud jsou v objednávce uvedeny specifické požadavky, například: pohledový díl, speciální zacházení, nepoškrábat, opatrně apod. Je vhodný a téměř vždy využívaný u zákazníků z leteckého, jaderného nebo automobilového průmyslu.

Speciální režim je tedy postup určený pro všechny zakázky, které vyžadují během zpracování zvýšený dohled za účelem dosažení nadstandardně vysoké vizuální kvality. Režim zahrnuje 100% vizuální přejímku, fotodokumentaci neshodných dílů a konzultaci problému se zákazníkem. Dále pak moření s využitím plastových přípravků pro vymezení polohy dílů mezi sebou i mezi mořícími koši, sušení s minimálním vzájemným kontaktem, 100% výstupní kontrolu a balení dílů separátně nebo po velmi malých sériích. Tento režim doporučujeme zvolit pro pohledové a obrobené plochy nebo díly náchylné na poškození.

Výčet jednotlivých kroků u každého ze zmíněných režimů jsme pro jednodušší orientaci graficky zpracovali v této tabulce:

FK system - povrchové úpravy - režimy provádění prací v mořírně nerezových ocelí

Režim/služba

Moření

Moření + balení Extra

Speciální režim

100% vstupní přejímka

Za příplatek

Za příplatek

ANO

Moření dílů s eliminací vzájemných doteků

NE

NE

ANO

Sušení

ANO

ANO

ANO

Výstupní kontrola

ANO

ANO

ANO

Vyložení bedny nebo palety čistým papírem

ANO

ANO

ANO

Balení dílů tak, aby se vzájemně nedotýkali (eliminace škrábanců)

NE

ANO

ANO

Balení každého dílu zvlášť

NE

NE

ANO

Překrytí palety nebo bedny fólií

ANO

ANO

ANO

Doufáme, že pro vás byl tento článek přínosný. A pokud byste si přeci jen nebyli při výběru toho správného režimu pro zpracování vaší zakázky, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám se vším poradíme!

Přečtěte si také