Uhlíková ocel, nelegovaná ocel, černá ocel …

17.8.2023

Všechny tyto pojmy popisují materiál, který obsahuje velmi malé procento legujících prvků a nelze ho tedy považovat za nerezový.

V průběhu výroby a skladování vznikají na povrchu výrobků z konstrukčních ocelí (mimo korozivzdorných) vrstvy oxidů železa.

Při výrobě a zpracování ocelových výrobků vznikají působením tepla okuje. Při vystavení působení vlhkosti je to rez.

Vzniklý povlak korozních produktů je ve většině technických aplikací nežádoucí. Jejich odstraňováním a následných ošetřením očištěného povrchu oceli se zabývá společnost FK systém – povrchové úpravy, s.r.o.

Různé ocelové povrchy jsou na sdružené fotografii.

  1. Na prním snímku je výchozí  povrch trubky s vrstvami okují i rzi.
  2. Druhý snímek znázorňuje tutéž trubku po vyčištění chemickou cestou – mořením s následnou pasivací povrchu. Čištění je prováděno ponorem příslušného dílu do kapaliny – lázně. Takto vyčištěný a pasivovaný povrch doporučujeme konzervovat dalším přípravkem prodlužujícím dobu, po kterou je odolný proti korozi. Tento způsob čištění a ochrany povrchu je vhodný tam, kde není možné použít ochannu provedením nátěru. Typickým příkladem jsou vnitřní povrchy trubek a potrubních dílů.
  3. Třetí snímek ukazuje povrch vyčištěný abrazivním otryskáním ocelovou drtí. Otryskaný povrch je nejvhodnější jako předúprava povrchu před naneseným ochranného nátěru. Tryskáním je možné vyčistit jakýkoliv přístupný povrch pokud není na závadu vznik určitého reliéfu na povrchu tryskaného dílu. Omezení je u tenkých plechů (do  2mm), kde může dojít k deformaci.
  4. Čtvrtý snímek ukazuje aplikovaný základní nátěr na otryskaném povrchu trubky.

 

Přečtěte si také