Tryskání balotinou na velmi nízkou drsnost

30.1.2023

Tryskání balotinou (skleněnými perlami) je technika zajišťující konečné povrchové úpravy výrobků z korozivzdorných ocelí. Naše firma ji k velké spokojenosti svých zákazníků provádí již více než 20 let. Za tuto dobu jsme se setkali s nejrůznějšími požadavky na výsledný vzhled tryskaného výrobku a každý takový požadavek nás posouvá dále.

Jedním ze základních parametrů otryskaného povrchu je jeho odstín. Někteří zákazníci požadují co nejsvětlejší odstín výsledného povrchu, jiní naopak co nejtmavší. Dalším parametrem, který je v procesu sledován a dá se významně ovlivnit, je výsledná drsnost povrchu. Požadavkům na vysokou drsnost se dá vyhovět poměrně jednoduše – stačí použít hrubší abrazivo a výsledná drsnost bude tím pádem vyšší. U požadavku na co nejnižší drsnost to už ale takto jednoduše nefunguje. Je potřeba upravit mnohem více vstupních faktorů a navíc i upravit technologie. Celkem běžně dosažitelná je drsnost povrchu kolem Ra = 1,6 µm. Ta se používá pro naprostou většinu strojů a dílů pro potravinářský průmysl.

V polovině roku 2022 se na nás obrátil jeden dlouhodobý zákazník s dotazem, zda bychom byli schopni dosáhnout ještě nižší drsností - kolem Ra = 0,8 µm. Podmínkou samozřejmě bylo, abychom byli schopni udržet i vysokou kapacitu výroby pro průmyslové použití. Nejprve jsme se obrátili na výrobce naší tryskací technologie s dotazem, zda je možné u jeho technologií provést tryskání na tuto nízkou úroveň drsnosti. Dostali jsme kladnou odpověď a doporučení k úpravám některých parametrů. Výsledek bohužel uspokojivý nebyl. Drsnost se nám sice podařilo o něco snížit (cca na Ra = 1,2 až 1,3 µm), ale tato hodnota byla stále nedostačující. Navíc se velmi výrazně snížila rychlost tryskání, tudíž i produktivita práce. Pokud bychom tuto nízkou produktivitu promítli do nutně vyšší jednotkové ceny za tryskací práce, byl by výsledný produkt již na trhu nekonkurenceschopný a tím pádem neprodejný.

Neúspěch jsme si nechtěli připustit a proto jsme se rozhodli na to jít úplně jinak. Nebrali jsme v potaz doporučení dodavatelů tryskacích technologií a spolehli jsme se na vlastní, více než 30leté zkušenosti s tryskáním nerezových ocelí. Na vyřešení tohoto úkolu jsme v naší firmě vyčlenili tým pracovníků sestávající z technologa, hlavního strojního inženýra, mistra tryskárny a několika dalších zaměstnanců včetně operátorů tryskacích boxů. Během několika málo měsíců se nám i přes počáteční neúspěchy podařilo upravit technologie a vytvořit vlastní know how tak, že jsme nyní schopni v průmyslovém měřítku a dostatečné kapacitě nabízet našim zákazníkům tryskání balotinou s výslednou drsností Ra = 0,7 až 0,9 µm. Zájem o tuto službu je tak vysoký, že jsme nakonec trvale vyčlenili jeden z našich čtyř tryskacích boxů primárně pro tryskání nerezových ocelí na velmi nízkou drsnost.

V hlavách našeho vývojového týmu je už nyní několik dalších nápadů na vylepšení současné technologie. Doufáme tak, že budeme tuto technologii nadále úspěšně vyvíjet a vylepšovat k maximální spokojenosti našich zákazníků. Těšíme se na spolupráci s novými i stávajícími zákazníky a na výzvy, které nám svými novými požadavky připraví!

Ing. Pavel Kalný - jednatel společnosti