Moření a pasivace pomocí mořicích prostředků Antox

19.3.2021

Moření a pasivace se provádí v podstatě třemi různými metodami lišícími se způsobem aplikace mořicího prostředku. Jaké to jsou a čemu byste měli při aplikaci prostředků věnovat zvýšenou pozornost? Odpověď naleznete v dnešním článku.

Moření pastou

Svary se moří pastou, která se aplikuje štětcem. Ten by měl být speciální, odolný vůči kyselinám. Cílem je odstranění svarových okují a náběhových barev kolem svarů. Mořicí pasty ANTOX se dodávají ve čtyřech provedeních dle koncentrace. Od nejslabší verze E přes silnější E PLUS až po nejsilnější E EXTRA pro moření svarů vysocelegovaných molybdenových ocelí. Speciální varianta 3D se používá pro moření leštěných a broušených povrchů.

Moření ponorem v lázni

Díly, u nichž to jejich konstrukce a velikost umožňuje, se moří ponorem v lázni ANTOX 80 E. Lázeň se prodává jako koncentrát a je ji možné ředit libovolně s vodou. Moření ponorem v lázni je technologie velmi náročná a je možné ji provádět pouze v k tomu schválených provozech. Tuto práci by měli vykonávat pouze zkušení a odborně vyškolení pracovníci.

Moření postřikem

Nejčastěji se (mimo profesionální mořírny) provádí moření postřikem. Tento způsob je určený pro díly, které není možné z konstrukčních, materiálových nebo rozměrových důvodů ponořit. Mořicí přípravek ve formě gelu se na povrch aplikuje jednoduchou postřikovou lahví nebo speciálním aplikačním zařízením. Mořicí gely ANTOX se dodávají ve třech provedeních dle koncentrace. Od nejslabší verze E přes silnější E PLUS až po nejsilnější E EXTRA určený pro moření svarů vysocelegovaných molybdenových ocelí.

Další přípravky a pomůcky

Mezi další přípravky na nerezovou ocel, které dodáváme, patří například pasivační roztok, čistič povrchu, neutralizační pasta, konzervační přípravek apod.

Dále v naší nabídce naleznete aplikační pomůcky, jako jsou štětce, postřikové lahve a ochranné pomůcky – masky, filtry, celogumové obleky apod.

Veškeré výše uvedené mořicí prostředky jsou hodnoceny jako toxické a vysoce toxické a nakládání s nimi podléhá speciálním předpisům. Základem je dozor tzv. „osoby odborně způsobilé“. Pro naše zákazníky rovněž zajišťujeme výkon této osoby.

Na co si dát pozor?

Všechny mořicí přípravky je nutné před použitím důkladně promíchat a homogenizovat. Aplikovány musí být v co nejrovnoměrnější vrstvě. Základem správně a kvalitně provedeného moření je důkladný oplach celého povrchu a 100% odstranění mořicích přípravků i rozpuštěných nečistot.

Při moření vznikají kyselé exhalace a po oplachu odpadní vody, které jsou hodnoceny jako nebezpečný odpad a je nutné je ekologicky likvidovat, případně předat k likvidaci odborné firmě.

Náročnější a rozsáhlejší mořicí práce doporučujeme objednat jako službu u naší firmy.

Přečtěte si také